ARVOT JA PERIAATEET

BuraQ ry on islamofobiaa vastustava, antirasistinen ja feministinen yhdistys, jonka kaikki toiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Feminismimme on intersektionaalista, eli se tunnustaa ja huomioi moniperustaisen syrjinnän ja sen vaikutukset sekä pyrkii toimintansa myötä purkamaan niitä. SÄÄNNÖT 

1 § Yhdistyksen nimi on BuraQ ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko Suomi.

2 § BuraQ on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien muslimien ja muslimitaustaisten henkilöiden etujärjestö.

3 § Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on tukea Suomessa asuvien lhbtiq-muslimien tai muslimitaustaisten henkilöiden hyvinvointia sekä parantaa heidän asemaansa ja näkyvyyttänsä Suomessa niin muslimiyhteisöjen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin.

4 § BuraQin arvot ja toiminta pohjaavat vahvasti antirasismin ja intersektionaalisen feminismin periaatteisiin.

5 § BuraQ taistelee islamofobiaa vastaan ja osallistuu islamiin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

6 § BuraQ toteuttaa islamiin ja lhbtiq-kysymyksiin liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä lhbtiq-muslimeille tai muslimitaustaisille henkilöille suunnattua yhteisötoimintaa.

7 § BuraQ pyrkii myös edistämään uskontojen välistä dialogia.

8 § BuraQin täysivaltaiseksi/varsinaiseksi jäseneksi voi vain liittyä seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluva muslimi tai muslimitaustainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen arvot ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen arvot hyväksyvä henkilö, joka haluaa tukea BuraQin toimintaa. Kannatusjäsenellä ei kuitenkaan ole äänestysoikeutta tai mahdollisuutta toimia yhdistyksen hallituksessa.

9 § Varsinaisten ja kannatusjäsenten täysi jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa. Varsinaisten jäsenten alennettu jäsenmaksu on sen verran kuin vähävarainen jäsen pystyy maksamaan.

10 § Yhdistyksen jäsenkokous järjestetään kahdesti vuodessa, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Yhdistyksen hallitus on kutsuttava koolle minimissään neljä kertaa vuodessa noin kolmen kuukauden välein. Hallituksen kokouskutsu sekä kokouksen esityslista on lähettävä osallistujille vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen kevätkokous järjestetään vuosittain maaliskuussa tai viimeistään huhtikuussa.Kevätkokouksen tehtävänä on käsitellä yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus,johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 3 jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitus valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen syyskokouksessa, joka järjestetään syyskuun tai lokakuun aikana. Sama henkilö voi olla yhdistyksen puheenjohtajana maksimissaan kuusi vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan myös yhdistyksen tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien toimikausi on myös kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosittaisen syyskokouksen tehtävänä on myös käsitellä yhdistyksen toimintaa ja taloutta, hyväksymällä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

13 § Yhdistyksen tilikausi kestää tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun viimeiseen päivään saakka.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai sihteeri.

15 § Mikäli yhdistys purkautuu, sen varat siirtyvät yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti Kotimajoituksen tuki Refugees Welcome Finland ry:n sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli yhdistys lakkautetaan, sen varat siirtyvät Kotimajoituksen tuki Refugees Welcome Finland ry:n sääntöjen mukaiseen toimintaan.

16 § Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja englanti.